Kalendarium działań

Kalendarium działań

5.05.2016            Uchwała Rady Miasta Chorzów powierzająca Spółce zadanie przebudowy stadionu przy Cichej 6 w Chorzowie

12.05.2016          Udzielenie pożyczki dla KS Ruch Chorzów

20.10.2017          Rozpoczęcie prac nad dokumentacją – Szacowanie wartości zamówienia – Inżynier Kontraktu

31.10.2017          Powołanie komisji przetargowej na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla zadania „Przebudowy stadionu sportowego przy ulicy Cichej  6 w Chorzowie”

14.11.2017          Ogłoszenie postępowania przetargowego  na wyłonienie Inżyniera Kontraktu

8.01.2018            Otwarcie ofert i analiza dokumentacji

19.01.2018          Unieważnienie postępowania z uwagi na przekroczenie przeznaczonej na zadanie kwoty

24.01.2018          Powołanie II komisji przetargowej do nowego postępowania na wyłonienie Inżyniera Kontraktu

3.02.2018            Ogłoszenie II postępowania przetargowego  na wyłonienie Inżyniera Kontraktu

14.03.2018          Otwarcie ofert i analiza dokumentacji

23.03.2018          Wezwanie oferentów do uzupełnienia dokumentacji przetargowej

19.04.2018          Informacja o wyborze oferty

23.05.2018          Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą SWECO Consulting z Poznania

29.05.2018          Przekazanie dokumentacji projektowej do biura Inżyniera Kontraktu celem jej weryfikacji – zgodnie z umową

29.07.2018          Inżynier Kontraktu przedkłada zgodnie z umową Raport z weryfikacji dokumentacji projektowej

7.08.2018            Przekazanie uwag do dokumentacji projektowej wykonawcy – GMT Sp. z o.o.

14.01.2019          Powołanie komisji przetargowej na wyłonienie Generalnego Wykonawcy dla zadania „Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie”

18.01.2019          Spotkanie branżowe z przedstawicielami biura projektowego – GMT – ws. błędów w dokumentacji projektowej oraz konieczności  naniesienia poprawek – protokolarnie ustalono termin na 31.03.2019

22.01.2019          Posiedzenie komisji przetargowej na wyłonienie Generalnego Wykonawcy

5.02.2019            Decyzja Prezydenta Miasta Andrzeja Kotali o doprojektowaniu nowych pomieszczeń komercyjnych w obiekcie stadionu

12.02.2019          Konferencja prasowa Prezydenta na stadionie przy Cichej 6

14.02.2019          Wizyta studyjna na stadionie miejskim w Tychach

18.02.2019          Spotkanie robocze z biurem Inżyniera Kontraktu  ws. możliwości uzyskania dodatkowych przestrzeni użytkowych i komercyjnych

27.02.2019          Posiedzenie komisji przetargowej na wyłonienie GW

6.03.2019            Spotkanie zespołu eksperckiego celem weryfikacji możliwości przeniesienia instalacji technologicznych

7.03.2019            Spotkanie z projektantami GMT – konsultacje przyjętych rozwiązań z założeniami projektowymi

11.03.2019          Spotkanie ze Skarbnikiem UM Chorzów ws. finasowania inwestycji oraz rozliczeń

12.03.2019          Spotkanie z przedstawicielami Banku – rozmowy na temat warunków finansowania

23.03.2019          Opracowanie koncepcji powierzchni gastronomicznej na stadionie przy Cichej

25.03.2019          Spotkanie z Radnymi Miasta Chorzów – prezentacja postępów w działaniach oraz przedstawienie następnych kroków

1.04.2019            Otrzymanie zgodnie z deklaracją poprawionej dokumentacji projektowej

2.04.2019            Przekazanie poprawionej dokumentacji do ponownej weryfikacji przez biuro Inżyniera Kontraktu

2.04.2019            Skierowanie zapytania ofertowego na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania do firm architektonicznych

9.04.2019            Zebranie ofert na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego

10.04.2019          Wybór oferty na wykonawcę PFU + negocjacje cenowe

9.05.2019            Podpisanie umowy na wykonanie PFU

9.05.2019            Kolejne posiedzenie Komisji Przetargowej na wyłonienie Generalnego Wykonawcy

15.05.2019          Rozpoczęcie zbierania informacji dot. wycinki drzew na terenie inwestycji

23.05.2019          Spotkanie zespołu projektowego ws. działań związanych z PFU

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Menu